2017

Minu jaoks oli aasta 2017 päris raske aasta, eriti just sisemiste võitluste poolest, sest nendega tuli mul peamiselt tänu välismaal elamisega (8 kuud) palju silmistsi seista. Muutsusid ka tulevikuplaanid ning ma ise kasvasin kuidagi ümber. Aga selle kõige raske juures oli ka väga palju helgeid ja toredaid momente, millest kõige tähtsamad ja edukamad ma täna ka välja toon.
///
For me 2017 was quite difficult year, mostly because of mental struggles. Most of the time I lived in abroad (8 months), so it happened that I had some issues, which bothered me a lot. There were also big changes in my future plans and I changed a lot. But next of all those bad things I also had a lot of nice and happy moments, the most important and successful ones I'm sharing in this post. 

1) Kooli lõpetamine
Jaanuari lõpus tasusid kätte 3,5 aastat kõrgkooli õpinguid ehk sain esimest korda kõrgelt harituks. Tegelikult oli kooli lõpetada päris hirmuäratav, sest esimest korda üle 15. aasta polnud ma enam õpilane, õnneks ostsin endale veel aastakse õpilaselu Erasmuse näol juurde ning harjusin selle minu jaoks uue olukorraga. 
Aitäh Rebel Nurses, kes te koos minuga kõik need ained/eksamid/praktikad läbi tegite!
///
1) Finishing school
In end of January, after 3,5 studying in university I got my first degree. Actually finishing the school was pretty scary, because for the first time in 15 years I wasn't anymore a student, but luckily I created one more student year as being Erasmus, which gave me time to get used with that scary idea. 
Thank you Rebel Nurses for staying next to me while we had all those classes/exams/practices! 


2) Reisimine
Kui nüüd vaadata tagasi reismise poole pealt, siis mida hullumeelset aastat! Lugesin just üle selleaastased sihtkohad ning kokku käisin põhjalikumalt lausa 11. riigis-Türgi, Tšehhi, Saksmaa, Slovakkia, Ungari, Austria, Itaalia, Kreeka, Makedoonia, Küpros ja Bulgaaria. Kuigi alati pole reisida lihtne ning ka mina olen selle eest pidanud maksma kord kõrgemat, kord madalat hinda, siis on mul ikkagi super hea meel, et olen otsustanud kõik need seiklused vastu võtta, sest just need mälestused on need mis jäävad ja need kogemused on mind muutnud nii palju paremaks inimeseks!
Aitäh nende suurepäraste võimaluste eest! 
///
2) Travelling
If I am looking back to this year and thinking about travelling, then what a crazy year! I just counted that in this year I was in 11 different countries- Turkey, Czech Republic, Germany, Slovakia, Hungary, Austria, Italy, Greece, Macedonia, Cyprus and Bulgaria. Although it's not always easy to travel and I have sacrificed a lot, then I am still happy that I have been in all those places, because these memories will be happy ones and these experiences have taught me so much!
I am so thankful for having those awesome opportunities! 


3) Erasmus Tšehhis
Minu teine Erasmus, oh kuidas ma hindan seal veedetud aega ja inimesi nüüd palju rohkem. Tollel hetkel olin endiselt väga kinni oma esimeses Erasmuses ja võrdlesin neid pidevalt omavahel, kuigi tegelikult oli tegemist kahe täiesti erineva koha ja seltskonnaga. Tšehhi aeg näitas mulle uut nurka Erasmusest, pani mind järjekordselt oma õiguste eest võitlema, andis võimaluse reisida ja tutvustas mulle nii häid ja toredaid inimesi, kes mulle siiani väga korda lähevad! 
Aitäh Usti!
///
3) Erasmus in Czech Republic
My second Eramus, oh how much more I appreciate this time and those people now than back then. In that time I was still very keened to my first Erasmus, so I compared everything all the time, although the place and people were so different, which was a big mistake. Czech Republic showed me a different angle of being Erasmus, made me fight for my rights, gave me chance to travel and introduced me so many awesome people about whom I still care a lot!
Thank you Usti! 


4) Minu esimene sünnipäeva üllatuspidu
Ma ei osanud ausalt sellel aastal oodata nii toredat sünnipäeva, peamiselt juba sellepärast, et eelnev sünnipäev sellel oli lihtsalt mega ja noh... ma ei olnud ju ikkagi päris kodus. Aga õnneks ma eksisin, sest mulle korraldati lausa üllatuspidu, mille eest ma olen jällegi nii nii nii tänulik! Ausalt see kõik oli palju lõbusam kui pildilt paistab!
Aitäh sõbrad!
///
4) My first surprise birthday party 
Actually I didn't expected so nice b-day party at this year, because the one before that was just amazing and well... I wasn't in real home. But luckily I was wrong, because I had the first surprise b-day party, about what I am so so so grateful! Really it was much more funnier than it looks from the photo!
Thank you my friends! 


5) Obliviouse esilinastus
Kuigi minu esimene kogemus mängida filmis toimus tegelikult eelmine aasta, siis sellel aastal toimus selle sama filmi esilinatus, kust ma kahjuks tänu Tšehhis viibimisele ei saanud kohal olla, kuid uhke tunne oli ikka. Muideks, ma pole seda filmi siiani näinud ja ma arvan, et esimest korda kavatsen teha seda kuskil üksinda, sest mulle endale tundub, et ma oleks võinud seda nii palju paremini teha. Aga sellegipoolest oli uhke tunne oma nime plakatil näha!
Aitäh kogu Obliviouse tiim! 
///
5) Oblivious premiere
Although my first movie roll was filmed in last year, then in this year the same movie had it's premiere, where unfortunately I couldn't go, because I was in Czech Republic, but I am still feeling very proud. By the way, I still haven't see the movie, but I guess when I will, I will do it alone, because I know that I could act much better, so I am a bit embarrassed. But it still feels awesome to see your name in movie poster!
Thank you Oblivious team! 


6) Esimene töö 
Kuigi võimaldasin endale tänu Erasmusega ühe vaba õpilasaasta juurde, siis suvel sain tegelikult ka oma päris esimese töö, seda küll väga lühikeseks ajaks (nii oligi plaanitud), aga esimese kogemuse selles vallas sain kätte. Pigem sain tänu sellele kogemusele aru, millist tööd ja elu ma ei tahaks, mitte et ma teaks veel mida ma täpselt tahan, aga üldjoontes sai pilt selgemaks. Vähemalt andis too töö mulle võimaluse veeta suve maal oma pere juures, mis oli väga suur boonus!
Aitäh pere ja minu esimene ülemus andmaks mulle võimaluse minagi uut kogeda! 
///
6) First job 
Although I created one more year of being kind of student, then in summer I got my first real job, although it lasted only some weeks (this was the plan since beginning), then I still got some experience. Mostly I understood which kind of job and life I don't want to, well, I dont know what exactly I want to do in future, but I kind of understood how it should be. Thanks to that job I also had chance to spend a nice summer with my family, which was so nice!
Thank you my family and my first boss to experience something new! 


7) Erasmus Kreekas
Iga Erasmus on olnud minu jaoks täiesti erinev kogemus ja iga üks neist on õpetanud nii palju uut! Seekord oli minu õppetunniks saada aru, kui palju toredat mul juba olemas on, kindlasti aja möödudes saan ma veel millestki aru, aga praegu olen veel nö värskes faasis. Kuigi Kreekas jäi sotsiaalelu üpris pealiskaudseks, siis hoolimata sellest kohtusin ka siin paari väga toreda ja inspireeriva inimesega. Ja muidugi täitsin kuhjaga oma peamise prioriteedi, milleks oli reisimine!
Aitäh Thessaloniki!
///
7) Eramus in Greece
For me each Eramus has been so different experience and each of them has taught me so much! At this time my lesson was to understand how many grate things I already have, probably there will be some more lessons, but probably I will find out them later. Although my social life in Greece was quite poor, then I still met with some awesome people. And ofc I was successful in my first priority which was travelling. 
Thank you Thessaloniki! 


8) Olympuse vallutamine
Ausalt, ma ei osanud sellest alguses isegi mitte unistada, et mina, kes ma pole kunagi eriline mägironija olnud, lihtsalt otsustab ja läheb ühel päeva Kreeka kõrgeimat mäge Olympust (2918 m) vallutama. Need 6 tundi sinna mäkke ronides olid nii võimasad- see tee sinna innustas ja murdis mind ja voolis minust kedagi, kes usub, et suudab nüüd palju rohkemat teha. Päriselt, iga kord kui midagi rasket seisab ees, siis ütlen endale: "Suutsid Olympuse vallutada, suudad seda ka teha". Okei, et asi oleks ikka aus, siis ma seda kõige kõrgemat mäge enda heaolu huvides ei vallutanud, küll aga istusin kõrguselt teises tipus (2911 m).
Aitäh Olympus!
///
8) Conquering Olympus 
Honestly, I even didn't dream that me, who never hasn't climbed in mountains before, is going to conquer the highest mountain of Greece which is Olympus (2918 m). These 6 hours which took me to climb to there were so powerful- they broke me and they encouraged me and they made me so much more stronger. Really, every time when I need to do something difficult I tell my-self: "You conquered Olympus, you can do this". Okay, to be clear then I didn't went to the highest peak because I really wanted to go back home and not to put myself in too big danger, but I sat on the top of second highest peak (2911 m). 
Thank you Olympus! 


9) Esimene raadio broadcast
Elu ei väsi üllatamast ja just täpselt nii istusingi ma ühel jäisel pärastlõunal kesket Kreekat oma keskkooli aegse sõbrannaga kohalikus raadiostuudios ja rääkisime otse lives oma elus Kreekas. Ja just nii uskumatult lahe võibki elu olla!
Aitäh Maris minuga jälle midagi nii teistsugust tegemast!
///
9) First radio broadcast
Life is full of surprises, so in one cold afternoon I was middle of Greece in local radio studio with my high school friend and we were on live radio show where we talked about our lives in Greece. And this is how crazy life can be! 
Thank you Maris for being again crazy with me! 


10) Minu suurim tugi 
Mul ei ole kombeks tavaliselt oma väga lähedasest eraelust rääkida ja seda on ka praegu väga imelik teha, aga selle viimase peatüki tahan pühendada inimesele, kes blogis on peamiselt tuntud kui mu fotograafina, aga päriselt on ta ilmselgelt palju enamat. Minu peika, kes on olnud sellel aastal mulle lihtsalt nii suureks toeks ja seda reaalselt kõiges, mida ma teen! Ma tahaks siia kirjutada veel väga pika imala kirja, kui väga mul temaga vedanud on, aga ma usun, et ta on sellest juba ise ka teadlik ja et tal meelest ei läheks, siis jätan ma selle jutuajamise pigem meie kahe vahele.
Aitäh sulle kallis! 
///
10) My biggest support 
I usually don't talk about my very close private life and it still feels weird to do it right now, but in last chapter I want bring out the person, who in my blog is mostly known as my photographer, but in real life he is obviously a lot more. He is my boyfriend, who has been supporting me in whole this year and like literally in everything what I am doing! I'd like to write here a long cheesy text about how lucky I am to having him, but I believe he knows it already and I promise I will remind it to him personally face to face. 
Thank you my darling! 


Siia postitusse ei jõudnud kaugeltki kõik need toredad inimesed koos õpetlike sündmustega, aga ma loodan, et nad teavad kui tänulik ma neile olen ja kui väga ma neist hoolin! Aitäh teile kõigile ja aitäh  teile mu lugejad, ilma selleta poleks ka seda blogi!  
Ilusat vana-aasta lõppu ja maagilist uut!
Cheers!
///
In this post I didn't mentioned a lot of amazing people and awesome moments, but I hope, that those people knows how dear they are for me and how much I care about them! Thank you all and thank you my readers, without you there wouldn't be this blog!
Happy last day of 2017 and magical new year!
Cheers! 

2 comments

 1. Happy New Year to you,too,Kelly! Good luck with all your plans! Miss you!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Happy New Year! I hope your new year will be amazing! Miss you too!

   -K

   Delete

Back to Top