@Tallinn

Eksam: Jäin oma loodetud punktide sisse, kuid ikkagi on tühi tunne, okei, olen pettunud...



No comments

Back to Top