Being Nurse in a Greek Way

Hello!
Eelmisel nädalal sai mul pool praktikat tehtud (jess) ning selle puhul mõtlesin kirjutada uue postituse haigla tegemiste kohta kuna mul on päris palju uusi kogemusi jagada. 

Kuidas saada Kreekas õeks?- Õppida, et töötada riigihaiglas
Esimestel praktikapäevadel ja tegelikult ka nüüd tuleb aeg-ajalt õdedega jutuks meie ja nende süsteemi erinevused ja sarnasused. Näiteks õpitakse Kreekas õeks täpselt sama kaua kui Eestis ehk 3,5 aastat, kuid peale seda tuleb Kreekas teha veel 6 kuud praktikat, mis Eestis puudub. Kuna kooliaegsetel praktiktel saab haiglas vähe kaasa teha, sest päris õed on enamasti oma tööga liiga hõivatud ja mulle tundub, et pigem ongi kombeks lasta praktikantidel lihtsalt vaadelda, siis viimane 6-kuune praktika peaks andma tööks vajalikud algoskused. Minu kogemuste põhjal lastakse Eestis tudengitel pigem palju kui vähe toiminguid teha ning tihtipeale pakutakse võimalust ka mõnda huvitavamat arstiprotseduuri vaadata. Samuti pole tööle saamine Kreekas kuigi lihtne, paljud värsked õed alustavad oma tööd erahaiglates, mis on siin halvem variant kui riiklik haigla, häid kohti on vähe saadaval ja nii tulebki mõnel töötada aastaid erahaiglas. Samuti oleneb tulevane töökoht koolis saadud hinnetest- tublimatel õpilastel on võimalik saada parem töökoht, vähemalt sain mina niimoodi aru. Kandideerimisel saab valida vaid linna ja valikkusse panna paar haiglat, osakonda õde ise valida ei saa, minu meelest töötas sarnane süsteem osakondade puhul ka Türgis. Eestis on see-eest õdedel täiesti enda valik kuhu nad tööle minna tahavad, aja ning hinnetepiiranguid seatud ei ole. 

Süsteem haiglates-rohkem tööd, vähem võimu
Ka süsteemid haiglas on meie omast veidi erinevad, nagu iga riigi puhul ikka. Näiteks on jagatud EMO minu haiglas mitmeks alaosaks- patoloogia (haigused), kirurgia, uroloogia (urineerimisega seotud kehaosad), kardioloogia (süda), oftalmoloogia (silmad), ortopeedia (murrud, nikastused), laste EMO, acute ward (tõsisemad patisendid, nt elustamised)- need väiksed alaosakonnad (igaühel on paar kabinetti) moodustavadki kokku ühe suure erakorralise meditsiini osakonna, mis on lahti iga 4 päeva tagant (teised päevad katavad teised haiglad). Samuti kuuluvad EMO osakonna juurde ka eraldiseisvad osakonnad nagu päevakirurgia ja väikesed kirurgilised protseduurid, kus on omakorda erinevad valdkonnad nagu näiteks biopsiad (kasvajast testi võtmine), ilukirurgia (nt sünnimärkide eemaldamine) ja uroloogia. Mina olen eelnimetatud kohtades olnud kõigis v.a silma ja südame kabinettides. Lisaks sellele olen aru saanud, et Kreekas on kiirabil väikesem võim kui Eestis, sest nad peavad tooma kõik patsiendid haigalasse, mis suurendab veelgi õdede koormust. Kui ma õigetsi aru sain siis tavaline kogus EMO-s 24h jookusl on vastu võtta ligikaudu 1000 patsienti, millest tegelikult väga väike kogus vajab erakorralist abi. How crazy is that!?

Minu praktika- kas ma tulin siia vaatlema?
Ausalt öeldes ei oska ma kunagi oodata, milline päev mul haiglas tulla võib, mitte patisentide ja eriolukordade pärast vaid enamasti just alaosakonna ja mentori tõttu, mis/kes iga päev on uus. Minu jaoks oleneb kõik väga juhendajast- tihtipeale oleneb tema aktiivsusest ja tahtes mind õpetada ka minu aktiivsus ja tahe õppida. On olnud reaalselt päevi, kus mu juhendaja pole minuga sõnakesti vahetanud ning on olnud päevi, mil olen saanud teha rohkem kui eelnevatel päevad kokku. On tulnud ette ka olukordi, kus mind tervitavad õed või arstid, keda ma üldse ei mäleta, sealhulgas meeldib mõnedel artistel vene keeles suhelda, mille peale arglikult lihtsalt noogutan. Peale mõningate toimingute tegemiste ja päris mitte nende ära unustamise kõrval on mul võimalus olnud päris palju vaadelda, mitte ainult protseduure patsientidega vaid ka üldist eluolu. 
Ausalt öeldes toimub seal päris palju selliseid asju, mille peale minu õppejõud oleks sellise käitumise peale mind kolinaga eksamilt läbi kukutanud, näiteks on siin endiselt väga suur probleem kanda kindaid, eriti just vere võtmistel, üks päev tahtis isegi üks õdedest mu kinda katki rebida, et ma veene paremini tunneks- no thank you. Küll aga kaustakse kindaid, mõnikord lausa topeltkindaid, kui tegemist on uriiniga seotud toimingutes. Hunnikutes käevõrude, sõrmuste ning lahtiste juuste kandmine on samuti tavaline nähtus- sellised asjad suurendavad infektsiooni ohtu. Lisaks sellele on täiesti tavaline väga valjult rääkida üle osakonna või võtta kõrvalruumides vastu erinevaid patsiente ise kahte ruumi ühendavat ust lahti hoides ja muidugi samal ajal valjult patsiendi probleemidest rääkides. On olnud ka juhuseid, kus kesest (arsti)protseduuri on samas ruumis viibiv õde vastanud oma telefonile, jututooni ja kõne pikkuse põhjal võib arvata, et tegemist on pigem era- kui tööasjadega. Kõige häirivam just praktika poole pealt on minu jaoks aga teistsugune praktika süsteem, näiteks tuleb mul ise peale praktikapäeva lõppu koju küsida, mis minu jaoks on kuidagi nii ebaviisakas. Samuti tuleb ise meeletult palju huvi toimingute vastu üles näidata, mida pole teha üldse kerge, kui iga päev uue õde juhendajaks, kelle tehnikat alles õpin tundma, eriti raske on olukord kärmete õdedega, kes kõik töö ise ruttu ära teevad. Minu jaoks on Eestis juhendajad kuidagi tudengite sõbralikumad, kaasavad neid rohkem töösesse ja panevad piirid paika, samas on Eestis juhendajatele ette nähtud ka selleks vastav koolitus. Hoolimata oma kiirest kohenamisvõimest on mõni asi peale kahte kuud siiski veider ning kohati tulebki endale väga kindlaks jääda, näiteks kinnaste kandmises. 

Sellised ongi minu praktikapäevad- mõnikord surmigavad ja mõnikord asjalikud ning harivad.
Kuigi praegu sai kirja rohkem negatiivseid kui positiivseid külgi, siis tegelikult tahan rõhutada, et enamasti tehakse on tööd hästi, lihtsalt mõne nüansiga, mis mulle ei meeldi. Samuti ei taha ma selle postitusega öelda, et Eestis kõik perfektselt hästi oleks, kindlasti mitte, kuid on tõesti asju mis on paremad kui neil.
Pool teed on veel minna. I can do this! 
Cheers! Hello!
In last week I managed to finish half of my practice period (yay), so I was thinking to write a new post about my life in Greek hospital, there's quite a lot new information about it! 

How to become nurse in Greece?- Study to work in public hospital
In the first days and actually even now we are speaking with other nurses about the differences of our and theirs system. For example we both study 3,5 years to become a nurse, but in Greece after the graduation you must do 6 months long practice, which we don't have in Estonia. As in those practices, which are in the school times, Greek studest will not get enough opportunity to practice, because the real nurses just don't have time (or at least it feels like this to me), then the last 6 months practice should give all the important skill for the future job. According to my experiences then in Estonia the nurses have more time for the students and let them do more than in Greece, also it's more possible to see some interesting doctor procedures. It's not easy to find a good nursing job in Greece, a lot of fresh nurses having their first job in private hospitals, which is worse then having a job in public one, there's a lack of good places, so some nurses are spending years in private ones. As I understood correctly, then the future job depends of the schools marks- the better marks you have the better job you will get. While choosing the future job place there's only possible to choose the city and a couple of hospitals, there's no possibility to choose departent, as I remember correctly then the department system is same in Turkey. In Estonia all the nurses can choose where and in which department they want to work, also there is no time or mark limits. 

System in hospitals- more work, less power
There's also a bit different systems in hospitals, like in every country. For example the ER (emergency room) in my hospital has a lot of separated rooms- pathology (illnesses), surgery, urology (related with parts which are dealing with urine), children's ER, cardiology (heart), ophthalmology (eyes), orthopedic (fractures, sprains), acute ward (severe patients, for example those ones who needs CPR)- these rooms (most of them have a couple of rooms) are forming ER to one big department, which is opened in every 4 days (the other days are covered by other hospitals). Also there's some others departments which are connected with ER, for example day surgery and minor surgeries, which are also performing different procedures like biopsy (taking samples from tumor), plastic surgery (for example removing birth marks), urology and so on. I have been in all of those places except heart and eye rooms. As I understood correctly then Greek ambulance has the less power than  Estonian one, because mostly they must take all the patients to the hospital, which gives more work to nurses. As I know then the normal amount of patients in 24 hours in ER is around 1000 patients and most of them doese'nt need any emergency help. How crazy is that?! 

My practice- did I came here to only watch? 
Honestly, I never know how practice day will look like, not because of the patients or different situations, it's because of the place and mentor, because in every day I will be in new (sometimes old) place and I will have a new mentor. For me a lot depends of mentor- if she/he is active and wants to teach me, then I am active too, if she/he doesn't care about me then I am also passive. There has been days when my mentor literally didn't talk with me and there has been so active and good days. I even have been in situation where for me totally stranger nurses or doctors are greeting me, some doctors are even talking with me in Russian, in these cases I am super shy. So besides of some procedures and not entirely forgetting them, I have a lot of time to look around. 
I must say that unfortunately there's a lot of acts which would fail me (and them) in any nursing school exams. For example it's still very big problem to wear gloves, especially while it's time to take blood, one day one of the nurse wanted to rip off my glove, so I could feel the vessels better- no thank you. But when there's procedures with urine then all the people wearing gloves, sometimes even double of them. In everytime I am seeing also nurses who are wearing a lot of bracelets, rings and/or opened hair-these things are helping to provide infections more easy. It's also totally normal to speak in loud way, for example in one place there's two rooms and the door which are connecting those two rooms is all the time opened, at the same time in those rooms are different patients, who's problems will be heard by other patient, too, because everybody are speaking in so loud way. There has been also situations, when middle of (doctor)procedure the nurse, who was in the same room answered to her/his phone, according to voice tone and the lenght of the call it was for sure a private call. But the most annoying thing for me is the different practice system, for example after the end of practice day I need to ask to go home by my-self, which makes me feel so rude. Also I need to push myself, so I could do procedures, it's not easy, because in every day I am having a new nurse, whose technique I don't know, with nurses, who are doing everything fast and by them-selves it's double hard. For me the mentors in Estonia are more student friendly, they involve students better to the work and are putting the limits, but usually the nurses who are mentors having a small training before becoming a mentor. Despite of my skill to getting used things fast I still think that some things are weird and for sure I will not change some of my acts, like wearing gloves. 

So that's how my practice looks like- sometimes super boring and sometimes very nice.
Although today I wrote more negative than positive things, then I want to say that usually they are doing their job great, they just are using some techniques, which I don't like. Also I don't want to say that our healt care system in Estonia is perfect, no it is not, but we really have some better things than they do.
There's only half way to go. I can do this!
Cheers! 

No comments

Back to Top