Almost Nurse

Heyhey!
Today I'd like to take you from a "beauty/fashion world" to reality. The thing is that on last Saturday I was in my folk dance group meeting party (like there where around 5-6 six groups and we all are Savijalakesed), where by the way I were announced as a full savijalake, because I have danced in there over a year now. So on that party I got idea/suggestion to write a little bit about my professional and how to study it, because who know's maybe I have some readers, who liked to study nursing. 

So let's start from the beginning!

Why nursing?
For the first time when I was thinking about nursing I was somewhere middle of the 12th grade, where I took apart project called "A shadow of the Student", where basically the high school students can follow one day a university student by seeing the uni life. So on that time I was a "shadow" for a Tartu Healt Care Collage student who was studying biochemistry and on that day they were studied how to make(?) injections and on that moment my heart was taken. Actually I was one of those students who even after end of a high school didn't know where exactly I will study or what I will do. For example I was also thinking to study choreography, acting, social work and occupational therapy and I wanted to study in Tartu or Viljandi, for sure not in Tallinn. But sometimes life want's differently and after a long summer I started studying nursing in Tallinn Healt Care Collage and I just couldn't wait to go to anatomy lessons!

Studies 
Each person sees and feels things differently and as you already have noticed, then I'm always speaking about my experiences, so maybe some my classmates would say differently if I say that the high school time was much more stressful than uni time, at least for me it was at this way. True, the best skill in uni is planning your time and the self discipline is also very important, but for me this 3 and a half year most of the subjects has been so logical and even most of the exams aren't so scary as they first seems. BUT, of course there's also the other side of the coin, for example that anatomy which I was waiting so much turned out as a nightmare, really, I guess for me and for a lot of other students it has been the hardest exam e v e r (hint: the more friend you have who already has done that exams the better it is), but at least this subject ends in second year, so basically the school is halfly graduated- win! The other stressful period was in this semester, where in the beginning of semester suddenly all the teachers asked to many questions, which is actually good because it summarizes the last 3 years knowledge, but at the same time I felt like complete idiot. The most useful subject in this semester was the medicine of war and catastrophe which took place in Tartu. And then the thesis, sometimes it's a total.... madness. 

Practice
My favourite part of the collage is that after every bigger subject (module) with it's exam(s)- yes, we don't have the certain period for exams, the system is like it was in high school with tests, but we know about them much more earlier... anyway, my favourite part is the practice part. Actually time to time we also have the practice lessons in school, for example in first year we studied nurse assistant skills and in the second year the basic nurse skills. But the real practice places helps us to use all our knowledge and understand which areas we like the most, for example there's a family nurse, intensive nurse and mental healt nurse (and so on) areas, it is very imporatant to try all those ares to understand where to work in future. My favourite practice places has been in Turkey and in Tallinn's Ambulance, soon I will make my last official practice in Tartu. 

Future
I like that with my professional there will be always free work places no matter where and no matter on what situation. Also I like that it is possible to work in our area before school graduating, I guess that end of the first half year around half of my classmates were working already in hopsital as a nurse assistants (you know, those one's who are changing the sheets and so on) and for now around 80% works as almost nurses (I'm sorry I have no idea how to call them, basically as the real nurses, the name is just different) or family nurses. Of course it is not a filed where people get rich (or who know's, maybe some one got) and for sure it is not a easy job, but in my opinion it is one of those professionals which we should appreciate more and understand that nurses are high educated people, not dumb girls who doesn't think by their own and do only as the doctors says. 
But I am back in there where I was almost 4 years ago when I finished my high school- I'm not sure, what the future will bring to me but when I will now I will let you know! 

For those who are somehow in Estonia, then on this Thursday and Friday (01.12-02.12) there is a event called Teeviit, where different unis are promoting their schools, so if everything goes well then on Friday I will be also there and speaking about nursing!
Also if you have any programs like we have that "Shadow of student" one, then I am warmly recommend to take apart of it, it is just an amazing opportunity to see the uni life!
Cheers!

PS! If you have any questions about school, nursing or studying, then for sure let me know!
Also I am adding my school page link, which is also in English!

///

Heihei!
Tänase postitusega toon teid nö ilumaailmast hoopis reaalsemate teemade juurde. Nimelt sain laupäevasel Savijalakeste rahvatantsurühma lõimumispeol, kus mind muideks ametlikult savijalakeseks ristiti, idee rääkida veidi oma (tulevasest) erialast ning millised näevad välja minu õpingud, sest sa mine tea, äkki on ka teie hulgas mõni gümnaasiumiõpilane, kes veel täpselt ei tea, mis ala võiks õppida või siis hoopis mõni veidi küpsem lugeja, kes otsib uusi väljakutseid. 

Alustame algusest!

Miks just õendus?
 Esimest korda hakkasin mõtteid mõlgutama õenduse eriala suhtes umbes 12. klassi poole peal, mil käisin Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis biokeemiku üliõpilase tudengivarjuks, tol päeval õppisid nad just süstima ja see mu südame võitiski, nii Tallinna kui Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist kuulsin esimest korda vaid kuu varem, kui külastasime Teeviita. Tegelikult olin ka mina üks nendest noortest, kellel polnud peale gümnaasiumi lõppu aimugi, mida tulevik täpselt toob või mida mina sellelt tahan. Näiteks peale õenduse eriala oli mul valikus veel koroegraafia, näitlemine, sotsiaaltöö ja tegevusteraapia ning muideks, minust pidi kindlasti saama Tartu või Viljandi tudeng. Aga elul on oma keerdkäigud ning peale pikka suve sai minust esimese aasta õenduse tudeng, kes ei jõudnud tänu põhikooli lemmikainele bioloogiale anatoomia tunde ära oodata! 

Õpingud
Iga inimene näeb ja tunnetab asju erinevalt ja nagu te juba aru saate, siis ma räägin alati enda kogemusest ja enda tundmustest, seega ei pruugi näiteks minu kursusekaaslastele need samad õpingud üldse sellised välja näha nagu minu jaoks. Nimelt võrreldes gümnaasiumiga on kõrgkoolis veedetud aeg olnud minu jaoks palju lihtsam ja stressivabam, tõsi, aega tuleb see-eest hästi planeerida  ja enesedistsipliin ka halba ei tee. Selle kolme ja poole aasta jooksul on enamus ained olnud minu jaoks väga loogilised ja tihti on tundunud eksamid alati jubedamana, kui need tegelikult on. AGA, on ka erandeid, näiteks see sama kauaoodatud anatoomia, ausalt, minu ja ma usun, et ka paljude teiste kõige raskemad eksamid ü l d s e (hint: tutvused varasemate aastate õpilastega on väga kasulikud), aga vähemalt lõppeb see aine juba teise aasta poole pealt ära- win! Teiseks närvesöövaiks perioodiks oli minu jaoks selle aasta viimane poolaasta, kus semestri alguses tekkis tunne, et lõpuks peab vist ikka korralikult õppima hakkama, sest järksu tahavad õppejõud kuidagi kole palju teada, mis tegelikult on hea ja võtab kenasti kolme viimase aasta õpingud kokku. Eriti ruttu saavad asjad selgeks Tartus toimuval sõja- ja katastroofimeditsiini koolitusel. Ja siis muidugi see lõputöö, mis on kohati selline... paras pähkel.

Praktika
Minu lemmikosa kõrgkooli juures on see, et meil on peale igat suuremat ainet (moodulit) ja sellele järgnenud eksamit (neid võib ka rohkem olla)- jep, meil pole eraldi eksamiperioodi, ka praktiline pool, millega alustame juba koolis, sest aeg-ajalt on meil ka koolis praktikatunnid, kus õpitakse käelisi tegevusi, seda tehakse pigem esimesel (õpitakse hooldusvõtteid)  ja teisel aastal (õpitakse kliinilisi e. basic õe oskusi). Just praktikad on need kohad, kus õpitud teadmised kinnistuvad ning tänu erinevate valdkondadele (nt lasteõendus, pereõenuds, intesiivõendus jne) on lihtsam ka tuleviku töökoha üle otsustada. Minu siiani lemmikpraktikateks on olnud Türgis ja Tallinna Kiirabis tehtud praktikad, varsti teen oma viimase kooli lõpetamiseks vajaliku praktika aga Tartus. 

Tulevik
Mulle meeldib, et minu eriala juures on ka mu tulevik kindlustatud, sest töökohti jätkub nii Eestis kui mujal ja seda igas olukorras. Samuti on meie erialal võimalik töötada juba enne kooli lõpetamist, arvan, et umbes esimese poolaasta lõpuks töötasid pooled mu kursusekaaslased hooldajatena ning nüüdseks on umbes 80% kursakaaslastest saanud abiõed või pereõed. Muidugi ei ole see ala, millega rikkaks saab (kuid kes teab, võib-olla mõni on saanud) ja kindlasti pole see ka kerge töö, kuid jällegi on see üks nendest tänuväärsetest ametitest, mida peakime rohkem väärtustama ja mõistma, et ka õed on haritud tervishoiutöötajad, mitte vaid arstide abilised, kes ise mõelda ei oska. 
Mina olen aga jälle nagu see värskelt lõpetanud abiturient, kes päris täpselt ei tea, mis tulevik toob, kuid ma proovin teid kursis hoida! 

Juba sellel neljapäeval ja reedel (01.12-02.12) toimub ka Teeviit, kuhu on kõigil huvilastel võimalus tulla uurima ka minu kooli kohta, kui kõik hästi läheb, siis reedel saan teile ise oma erialast jutustada! Lisaks soovitan teil käia koolide avatud uste päevadel ja olla tudengivari, sest just nii saab päris hea ettekujutuse tulevasest koolielust. 
Cheers! 

PS! Kui teil on küsimusi kooli, õenduse või õppimise kohta, siis kindlasti andke mulle märku!
Samuti leiad rohkem infot õenduse ja teiste erialade kohta Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehet

No comments

Back to Top