Moments of 2015

It's the last day of this year, for me this year was a full of good things, so I'd like to share this positive vibe with you, here's my 10 best moments (I also have similar post from last year in HERE). I hope that your year was also great and if it wasn't I hope that you still are thankful, because difficult moments gives us power and makes us humans who we are right now. So let's take all this positive vibe to next year and live all the bad in the past! 
///
Käes on selle aasta viimane päev, minu jaoks on selles aastas olnud nii palju head ja ma tahaks seda headust ka teiega jagada, seetõttu valisin välja 10 kõige meeledejäävamat hetke (eelmise aasta postitust saate vaada SIIT). Ma loodan, et ka teie vaatate tagasi oma aastale naeratades, isegi siis kui oli raske, ka selle üle tuleb rõõmu tunda, sest just see teeb teid tugevamaks ja selliseks nagu te olete. Niisiis võtgem kaasa kogu positiivsus ja jätkem negatiivsus unustuse hõlma! 

1. Turkey
My adventure started in February, when I  made the best decision of the year and packed my things to go to Turkey. Those four months were just amazing, thanks to that I am better person, who's heart is filled with the endless love. 
/// 
1. Türgi
Minu seiklus algas veebruaris, kui pakkisin ärevalt kokku oma seitse asja ja astusin vastu oma selle aastasele parimale otsusele. Need neli kuud olid lihtsalt sõnuseletamatult võrratud, minust on saanud parem inimene, kelle südames on tänu sellele kogemusle nii palju rohkem armastust. 
2. Hot air balloon trip
In Turkey, if  to be more exact then in Cappadocia I traveled first time in my life with hot air balloon, which the most common turistic activity in that place. Rise up to 3000 meters with rising Sun, admire this special landscape and drink champagne after successful trip- just amazing! 
///
2. Kuumaõhupalli reis
Türgis, täpsemini Cappadocias proovsin ära ka kuumaõhupalli sõidu, mis on sellele kohale väga iseloomulik tegevus. Tõusta 3000 meetri kõrgusele koos tõusva päikesega, imetleda nii erilist maastiku ning juua eduka lennu puhul vahuveini- lihtsalt imeline!
3. Diving
Beside of flying I also managed to see some bottom of the sea and as I understood that happened in one of the best diving places in Turkey. Kas is one of the prettiest places, maybe even the prettiest place, where I ever have been, I'm so happy that I had change the spends some amazing time in there. It was like an paradise. 
///
3. Sukeldumine
Peale taevalaotuse avastamise avanes mul võimalus ka merepõhja uurida ja seda väidetavalt ühes parimas sukeldumiskohas, mida Türgist leida võib. Kas on kindlasti ka üks ilusaim, kui mitte just kõige ilusam koht, kus ma käinud olen, ma olen nii õnnelik, et mul õnnestus seal nii suurepäraselt aega veeta. Tõeline paradiis. 
4. Photo shoot with Siiri Kumari 
I have admired Siiri's photos for a long time. After I came back from Turkey I decided to do only those things what are making me happy because Erasmus post-depression was just killing my positive energy. So one day I got a hint which said that I should write to Siiri and make my little dream come true. My dream continued in the autumn when I had another photo shoot with Siiri and Seco jewelry. Thank you for those amazing photos and opportunities!
Photo by Siiri Kumari
///
4. Pildistamine Siiri Kumariga
Olen juba ammu Siiri loomingut imetlenud ning peale Türgist naasemist otsustasin suure kurbuse vastu teha ainult neid asju, mis mind õnnelikuks teevad.  Pärast sellist kokkulepet endaga saingi varsti märgi, et pildistamine Siiriga on just üks nendest tegevustest ja niimoodi saigi minu pisike unistus teoks, mis jätkus sügisel, kui toimus pildistamine Seco kollketsiooni jaoks. Aitäh nende imeliste piltide ja võimaluste eest!
Photo by Siiri Kumari
5. Performance with Haddaway
In August I had a chance to be a back dancer to Haddaway, who is a famous 90s singer (I think you all know "What Is Love" song). From this event I remember a huge positive energy what he had, his humour was just priceless. After a short pause of dancing (remeber, I was in Turkey?) it was the best start what to wish.
Photo by Martin Lätt
///
5. Haddaway esinemine
Augustis avanes mul võimalus olla taustatantsija kuulsale 90-date lauljale Haddawayle (teate küll ju seda "What Is Love" laulu). Sellest üritusest jäi mulle meelde selle mehe tohutu positiivsus, tema huumor oli lihtsalt kirjeldamatu, peale väikest pausi tantsus (meenutagem, et elasin neli kuud Türgis), oli see lihtsalt parim algus, mida tahata.
Photo by Martin Lätt
6. Iceland
August send me to Iceland, where I promised to go since my best friend moved there. After almost 1,5 year it was very good to see him again and Iceland amazing vibe made it more special. From this trip I remember a lot of hipster who I'd like to stare for an hours, a coziness in the air, what made my stupidly happy and a beautiful nature with it's cold wind- it was a really awesome trip! 
///
 6. Island
August viis mind Islandile, kuhu olin lubanud minna sellest ajast, kui mu parim sõber sinna kolis. Pärast pea 1,5 aastat oli taasnägemise rõõm suur ja Islandi keskkond tegi selle kuidagi veelgi rohkem erilisemaks. Sellest reisist meenub mulle kõik need hipsterite hordid, keda ma tundide kaupa jõllitada võiks, muhe õhkkond, mis muutis mind totakalt õnnelikuks ning muidugi see kaunis loodus oma kargete tuultega- see oli tõesti väga tore reis! 
7. Hiking on glacier 
In Iceland I also had some new adventures. After  magical morning in local natural hot spring river we end a day with hiking on glacier, what was a completely new experience for me- climbing equipment made me extra exited. 
/// 
7. Matk liustikul
Islandil õnnetus mul sarnaselt Türgile samuti paar teistsugusemat asja teha. Pärast hommikust kümblust kohalikus kuumavee jões lõpetsime päeva väikese matkaga liustiku serval, mis minu jaoks oli täiesti uus kogemus, ilmeselgelt tekitasid kirka ja "käpad" suur elevust. 
8. Saint Petersburg 
In October I managed to visit Saint Petersburg- it was also one of my must-visit-places and finally I did it! I liked this adventure a lot, the city was amazing and what's most important, thanks to this trip I met with a girl who is like a big sister to me. 
///
8. St. Peterburg
Oktoobris avanes mul suurepärane võimalus külastada teist kaua soovitud paika- St. Peterburgi, olen sinna tahtnud juba päris kena mitu aastat minna ja sadamasse jõudes oli elevust õhus tunda. Mina jäin reisiga väga rahule, kõik vastas ootustele ning peale kauni linna külastamise kohtusin sellel reisil neiuga, keda praegu võin oma suureks õeks kutsuda. 
9. Old friends
I'm just so thankful, that I have such an amazing people around me, even if I see them once in a year I still feel a strong connection and we are there for each other and this is the most important thing. Thank you for sharing this journey with me! 
///
9. Vanad sõbrad
Ma olen lihtsalt nii tänulik, et mind on ümbritsetud selliste suurepäraste inimestega, isegi kui kohtume harva oleme alati üksteisele olemas ja see ongi kõige tähtsam. Aitäh, et olemas olete! 
10. New friends
In this year I met with a lot of people all over the world, some of them I saw only for a few hours, some of them I see in every week and some of them are already deep inside of my heart- but all those people gave me unforgettable memories and shared me a piece of their stories. Thank you for all those experience! 
///
10. Uued sõbrad
Sellel aastal kohtusin nii paljude uute inimestega erinevaist paigust üle maailma, mõnega neist veetsin ainult mõned tunnid, mõnda neist näen pea iga nädal ja mõni neist on juba väga sügavale südamesse pugenud, kuid nad kõik on mind suuremal või väiksemal määral mõjutanud ja andudnd mulle hindamatuid mälestusi. Aitäh teile nende kogemuste eest! 


I want to thank you for visiting this place, I wish you a lovely last day of 2015 and a lot of adventures in the next year!
Aitäh teile mu karvapallid, soovin teile ilusat aastalõppu ning seiklusi uude aastasse! 

No comments

Back to Top