It's time!

Loosimine toimus
traditsioonilisel, 
nn paberilipiku valmise teel.
Hästi suur ja pehme
kallistus osalejatele!


No comments

Back to Top